Drogförebyggande arbete i skolan

I förra årets medborgardialog framkom det att narkotika och missbruk var det som skapade mest otrygghet för medborgarna. Kommunen samverkar med polisen och andra aktörer på olika sätt. En insats i det drogförebyggande arbetet är att söka igenom skollokaler med narkotikahund.

I oktober genomfördes ett sök med narkotikahund i Mimers hus och i Vuxenutbildningens lokaler för att upptäcka narkotika som förvaras eller har förvarats i lokalerna. Hundsöket skedde efter skoltid tillsammans med bland annat skolpersonal. Då elevskåpen hör till skolan kan skolan på eget beslut, enligt särskilda rutiner, öppna elevskåp och söka efter misstänkt narkotika vid indikation. Informationen från genomsökningen delas med berörda aktörer för fortsatt hantering och uppföljning.

Narkotika finns i våra samhällen idag och kommer fortsatt att finnas så länge det finns en efterfrågan. Ett strategiskt viktigt inslag i det drogförebyggande arbetet är därför att minska tillgängligheten av droger för våra ungdomar. Kommunen har sedan tidigare ett särskilt nätverk som jobbar med drogförebyggande frågor i skolan. Utöver detta finns en handlingsplan ”En drogfri skola” som stöd för gymnasie- samt högstadieskolor för att tydliggöra rutiner vid upptäckt av droger i skolmiljö.

Kommunen har upphandlat tjänsten narkotikasökhund och kan därför göra fler sök med narkotikahund i samma eller andra lokaler samt på andra tider.

Tobak- och drogförebyggande arbete i skolan

Råd och stöd om unga och droger

Trygg i Kungälv

Tipsa polisen via webben

Fältarbete

  Sidan skapades: