Drogförebyggande arbete i skolan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I förra årets medborgardialog kom det fram att narkotika och missbruk var det som skapade mest otrygghet för medborgarna. Kommunen arbetar tillsammans med polisen och andra organisationer på olika sätt. En insats i det drogförebyggande arbetet är att söka igenom skollokaler med narkotikahund.

I oktober genomfördes ett sök med narkotikahund i Mimers hus och i Vuxenutbildningens lokaler för att upptäcka narkotika som förvaras eller har förvarats i lokalerna. Hunden sökte efter skoltid tillsammans med bland annat skolans personal. Då elevskåpen hör till skolan kan skolan vid misstanke besluta att öppna elevskåp och söka efter narkotika. Detta sker enligt särskilda rutiner och informationen från genomsökningen delas med berörda aktörer för fortsatt hantering och uppföljning.

Narkotika finns i våra samhällen idag och kommer fortsatt att finnas så länge det finns en efterfrågan. Ett viktigt inslag i det drogförebyggande arbetet är därför att minska tillgängligheten av droger för våra ungdomar. Kommunen har redan ett särskilt nätverk som jobbar med att förebygga användandet av droger i skolan. Utöver detta finns en handlingsplan ”En drogfri skola” som stöd för gymnasie- samt högstadieskolor för att göra rutinerna tydliga vid upptäckt av droger i skolmiljö.

Kommunen har upphandlat tjänsten narkotikasökhund och kan därför göra fler sök med narkotikahund i samma eller andra lokaler samt på andra tider.

Tobak- och drogförebyggande arbete i skolan

Råd och stöd om unga och droger

Trygg i Kungälv

Tipsa polisen via webben

Fältarbete

  Sidan skapades: