Ekebo motivationsboende flyttar till Munkegärde

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Motivationsboende är ett stödboende för personer med beroendeproblematik som av olika anledningar tillfälligt står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Ett stödboende är inget behandlingshem utan ett steg på vägen till ett eget boende. 

- Ekebo finns för människor som vill ta tag i sitt liv och få en fungerande vardag, säger Linda Boström, enhetschef inom socialpsykiatrin, boendeenheten. Här strävar vi efter drogfrihet och nykterhet. Alla som bor här testas två gånger per vecka. Följer hyresgästen inte överenskommelsen blir man utskriven eller avvisad.

Som boende betalar hyresgästen en hyra eller en så kallad egenavgift och har en skyldighet att följa den genomförandeplan som gjorts upp. Hyresgästen har själv ett ansvar att hålla boendet i gott skick men man kan få stöd av personal om behovet finns. Tillsyn sker varje vecka i hur man sköter sin bostad.
Målet är att kunna flytta till ett annat mer självständigt boende när livet stabiliserar sig.

På Ekebo finns personal dagligen mellan 8-20, på övrig tid sker rondering, men planen när det nya boendet är på plats är att det ska finnas personal att tillgå dygnet runt. Inte minst för att skapa en lugn miljö för de boende, säger Ann Damberg Ström, som är utvecklingsledare i Kommunen.
- De som bor här är själva intresserade av att det ska vara både lugnt och drogfritt, säger Ann Damberg Ström.
Det nya Ekebo flyttar till området alldeles efter infarten till Munkegärde återvinningscentral. Där finns idag en stor äng med skyddande buskage. I augusti är det dags att flytta in. Platsen är bra säger Ann Damberg Ström. Nära till kommunikationer och andra samhällsfunktioner men ändå inte insprängt i något bostadsområde.

- Det finns en oro bland människor som bor och vistas i närområdet, det framgår av både insändare i lokaltidningen och andra kontakter till kommunen, säger Ann Damberg Ström. En oro för att ungdomar ska dras till området i kriminella syften eller att inbrott i området ska öka.
- Vi har stor respekt för den oron men vår uppgift är att stötta de här medborgarna tillbaka till ett vanligt liv och de behöver hjälp med att bli integrerade i samhället. Det är inte möjligt till återanpassning om man bor där inga andra människor bor.
Genom närhet till samhällsfunktioner såsom arbetsförmedling, försäkringskassa kan handläggaren arbeta mer aktivt med de boende och få dem snabbare ut i en fungerande vardag, säger Ann Damberg Ström.

- Jag ser inte att Ekebo på något sätt varit i fokus för enhetens fältarbete och förebyggande arbete säger Thomas Hermansson, enhetschef för Trygga Ungdomsmiljöer. Trygga Ungdomsmiljöer arbetar i och omkring de områden ungdomar befinner sig och i områden där oro och otrygghet för målgruppen uppstår. Ekebo är enligt Thomas inte ett av dessa områden.

 

  Sidan skapades: