Enkät om ungas livssituation i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Hur ser ungas livssituation ut i Kungälv? Nu startar ungdomsenkäten LUPP där alla ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet bjuds in att svara på frågor om hur de har det. 

Kungälvs kommun deltar i enkätundersökningen LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Enkäten ger kommunen en översikt av ungdomars vardag och värdefull information om:

  • ungdomars livsstil och livsvillkor över tid i Kungälvs kommun, vi har nu resultat från 2013 och framåt,
  • hur Kungälvs kommun förhåller sig till andra kommuner i Göteborgsregionen,
  • specifika aktuella teman som exempelvis psykisk ohälsa.

Alla som går i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet i Kungälv kommer att få möjlighet att svara på enkäten via skolan under veckorna 40 till 47.

Enkäten görs även i Tjörn, Stenungsund, Ale, Härryda, Mölndal, Kungsbacka, Partille och Alingsås.

Läs mer om ungdomsenkäten LUPP

  Sidan skapades: