Extern utredning avslutad – handlingsplan klar

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

De diskussioner som varit, har bland annat mynnat ut i en anmälan om kränkande särbehandling. Eftersom många olika personer varit inblandade i detta, så anlitades en extern konsult för att utreda vad som hade hänt och hur man ska jobba framåt för att lösa de konflikter och eventuella missförstånd som uppstått. Efter utredningen så har nu en handlingsplan tagits fram. Den innehåller bland annat utbildning i arbetsmiljöansvar för politiker och chefer. 

  Sidan skapades: