Förslag om extrapengar till kommunens anställda

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunstyrelsen tar 17 februari ställning till förslag om extrapengar för det covid-19 inneburit för kommunens anställda. Pandemin påverkar kommunens medarbetares vardag, både på arbetet och hemma. Som ett tack för stora insatser vill Kungälvs kommun ge en engångsutbetalning till medarbetarna.

Pandemin har inneburit förändringar för de allra flesta samtidigt som hela förvaltningen jobbat på med uppdrag, vanliga förbättringarna och effektiviseringar. Trots pandemin fungerar det mesta som vanligt, så långt som möjligt.

Pandemin påverkar kommunens medarbetares vardag, både på arbetet och hemma. Som ett tack för de stora insatser som de gjort i sitt arbete vill Kungälvs kommun ge ett ensidigt arbetsgivarerbjudande, vilket innebär en engångsutbetalning av extra pengar till medarbetarna.
Kommunstyrelsens förstärkta presidium har med anledning av Covid-19 tillsammans ställt sig bakom förslag till beslutsunderlag inför kommunstyrelsens sammanträde den 17 februari.
Förslaget innebär att medarbetare får ett engångsbelopp som ett ensidigt arbetsgivarerbjudande, fördelat i följande grupper:

  • Månads- och tillsvidareanställda inom vård, skola och omsorg. De som jobbar nära och med arbetsuppgifter som berör brukare eller elever: 3 500 kronor.
  • Övriga tillsvidareanställda och månadsanställda: 1 500 kronor
  • Ersättningen avser perioden 1 mars till 31 december 2020.
  • För tillsvidareanställda och månadsanställda kommer beloppet att proportioneras i förhållande till sysselsättningsgrad och anställningstid.
  • Timavlönade utifrån antal utförda pass. Man ska ha utfört arbete under perioden 1 mars till 31 december 2020 och minst 10 pass. Beroende på antal utförda pass av medarbetare får timavlönade: 500, 750, 1000, 1500, 3500 kronor.
  • Medarbetare som har slutat i Kungälvs kommun under år 2020 får inte del av beloppet.

- Medarbetarnas insatser är ovärderliga. Modet och ansvaret är större än oron när vård, skola och service klaras mitt en pandemi som är den största krisen i modern tid. Det ska premieras, säger Miguel Odhner (s), kommunstyrelsens ordförande.

- De här blir bra, säger Anders Holmensköld (m), kommunalråd för finans- och personalfrågor.
- Pandemins hårda slag mot samhället och människorna däri har dämpats av modiga medarbetares insatser. Dessa extrapengar är ett litet sätt att framföra ett stort "Tack!, säger Elisabeth Matsson (l), Oppositionsråd.

- Vi önskar med denna extra slant rikta ett stort TACK från kommunen till alla hjältar som slitit och ställt om under pandemin, säger Gun-Marie Daun (kd), Oppositionsråd.

Kontaktuppgifter

Miguel Odhner, telefon 070-352 01 01
Anders Holmensköld, telefon 0303-23 91 10
Elisabeth Mattsson, telefon 070-918 00 85
Gun-Marie Daun, telefon 076-200 70 01

  Sidan skapades: