Kungälv näst bäst på extratjänster

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Vid årsskiftet 2018/2019 var Kungälvs kommun näst bäst av kommunerna kring Göteborg på att ordna extratjänster. En samhällsinsats som dessutom skapar extrahänder till våra verksamheter.

Kungälv hade 80 extratjänster vilket är dubbelt så många som de andra kommunerna i ungefär samma storlek hade, endast Göteborg hade fler extratjänster.
Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som betalas av staten. Syftet med extratjänster är att uppmuntra anställningar av personer som har svårt att få arbete utan stöd. Det kan vara någon som varit arbetslös en längre tid eller som är ny i Sverige. Målet med extratjänster är att de på sikt ska öka möjligheterna till att få en osubventionerad anställning.

- För oss är det viktigt att se till individens bästa, säger Senada Alijagic som är verksamhetsledare på Arbetsmarknadsenheten (AME), och driver arbetet med extratjänsterna. Extratjänsten ska inte vara en tillfällig insats, utan ska leda till att personen i fråga stärker sin ställning på arbetsmarknaden. Att kunna ge en möjlighet att snabbt komma igång med någon form av arbete har också visat sig vara mycket framgångsrikt för den fortsatta etableringen på arbetsmarknaden, säger Senada Alijagic.

Extra händer till verksamheten

Flera verksamheter har redan utnyttjat möjligheten med extratjänster. Bland annat Måltidsservice.
- Extratjänsterna är en fantastisk möjlighet för både oss och den tilltänkta medarbetaren säger Marie Samuelsson som är verksamhetsledare inom måltidsservice. Det ger oss en möjlighet att marknadsföra yrket samtidigt som vi gör en samhällsinsats. Dessutom får vi hjälp av extrahänder i vår verksamhet.

Den offentliga måltidsbranschen och behovet av personal och kunskap kommer att öka med en ökad befolkning. Vi kommer att bli fler äldre som kommer att ha behov av vård och omsorg och därmed också måltider. Då behöver vi hitta nya och alternativa rekryterings- och kompetensförsörjningsalternativ för att locka framtidens kunniga arbetskraft till våra offentliga kök.

  Sidan skapades: