Fågelinfluensa bland vilda fåglar

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Det pågår ett utbrott av fågelinfluensa längs västkusten. Risken att människor smittas är låg, men ansamlingar av sjuka och döda fåglar kan bli en sanitärt besvär. Om du hittar en död eller sjuk fågel får du gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Antalet rapporter från allmänheten om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar började öka under juni i år, och har sedan fortsatt öka kraftigt under juli månad. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats hos bland annat havssulor, gäss och svanar.

Vad ska jag göra om jag hittar en död eller sjuk fågel?

Om du hittar en död eller sjuk vild fågel får du gärna rapportera in det till SVA, på deras webbsida Rapportera sjuka/döda vilda djur.

Undvik att röra eller hantera en sjuk eller död fågel. Om du ändå måste rekommenderar SVA att du använder skyddshandskar och tvättar händerna efteråt.

Vem ansvarar för hanteringen av döda fåglar?

Det är markägaren som ansvarar för hantering av döda djur på privat mark och kommunen som ansvarar för allmän plats. Om du är osäker kan du kontakta kommunens kundcenter.

Döda fåglar utsöndrar inte virus och bidrar inte till smittspridning. I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt färsk träck från dessa förekomma. Dessa kan sprida smitta och därför bör inte personer som håller fjäderfä eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar. Så här uppmanar Jordbruksverket dig att hantera döda fåglar:

  • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
  • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet.
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till maximalt hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också knyts ihop noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Kan viruset smitta människa?

Det är mycket ovanligt att människor smittas, enligt Folkhälsomyndigheten (som ansvarar för människors hälsa).

Mer information

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa

SVAs information om att rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur

  Sidan skapades: