Ny metod ska fånga mikroplast* från avloppsvatten

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Utanför en pumpstation för avloppsvatten i Tega i Ytterby genomförs under hösten ett fullskaligt test av ny metod för att fånga upp plastpartiklar från avloppsvatten. Så kallad mikroplast finns bland annat i hygienprodukter.

–­ Vi hoppas kunna filtrera uppemot 90 procent av plastpartiklarna i avloppsvattnet på det här viset, säger Maria Hübinette miljösamordnare som har utvecklat metoden.

I det fullskaliga testet simulerar vi en så kallad bräddning* genom att släppa ut 9000 liter vatten från en tankbil ut i en grävd grop utanför avloppspumpstationen. Gropen är klädd med cirka 5 kubikmeter stenkross, alltså blandat större och mindre stenar som ska fungera som en barriär. Vattnet hejdas och rinner igenom lite långsammare ut i en, i det här fallet, anlagd våtmark där näringsämnen tas om hand.


Vi tillsätter också en exakt mängd väldigt små partiklar specialutvecklade för den här typen av tester. De är rosa och lyser dessutom upp när man belyser dom med en speciell lampa för att kunna hitta dom i vattenproverna. Tanken är att de flesta partiklarna ska fastna i växter och rötter som finns mellan stenarna. Sen tar vi en rad vattenprover nedströms och mäter hur mycket av partiklarna som kommer ut i vattnet på andra sidan barriären.

Går att använda på gamla pumpstationer

Något som gör tekniken extra intressant är att den tar väldigt liten plats. Den går alltså att bygga till på pumpstationer där bräddningsvatten* idag leds ut i exempelvis ett dike där plastpartiklarna förr eller senare hamnar i havet. Utrymmesfrågan är nästan alltid ett problem runt pumpstationer då kommunen sällan äger mer mark än just den som själva pumpstationen står på.

– De allra flesta pumpstationer som finns idag har ju kommit till långt innan man började tänka på att anlägga våtmarker för att fånga näringsämnen. Detta säger Maria Hübinette miljösamordnare på Kungälvs kommun.

Låga underhållskostnader

Det kontinuerliga underhållet på en sån här anläggning är minimal. Gropen får exempelvis gärna växa igen då det är just växtligheten och dess rotsystem emellan sprängstenarna som fungerar som ett filter. När ett antal bräddningar skett och man anser att barriären har gjort sitt jobb behöver sprängstenen grävas bort och rensas från plast och annat skräp. 

 

*Bräddning, bräddningsvatten

Bräddning är när en avloppspumpstation svämmar över på grund av exemeplvis ett strömavbrott. Bräddningar är mycket ovanliga men när det sker leds avloppsvattnet i bästa fall ut i en våtmark. Som här i Tega Ytterby. Vanligast är däremot att bräddningsvattnet rinner ner i ett dike eller ut i en bäck som får städas senare. 

*mikroplast

Mikroplast är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. De finns bland annat i hygienprodukter. Andra källor är bildäck och konstgräsplaner.  

Testerna av den här metoden görs i samarbete med det treåriga EU-projektet Ren kustlinje som avslutas vid årsskiftet 2018-2019. Läs mer om projektet här. 

  Sidan skapades: