Färre nyanlända 2018

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nästa år ska Kungälv ta emot 161 nyanlända i kommunen. Det är en minskning jämfört med de 169 personer som kom som nyanlända 2017.

 Hur många nyanlända en kommun ska ta emot avgörs bland annat av kommunens storlek, läget på arbetsmarknaden och tidigare mottagande.
Det är Migrationsverket och länsstyrelserna som tillsammans med kommunerna har ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända. Migrationsverket fattar beslut om asylsökande ska få stanna i Sverige eller inte. Det är först när de har uppehållstillstånd och blir anvisade till en kommun som de betraktas som nyanlända.
Staten fördelar hur många nyanlända varje län ska ta emot och därefter avgör länsstyrelserna hur många som ska bo i varje enskild kommun. Västra Götaland ska 2018 ta emot 2 486 nyanlända. Flest nyanlända får Göteborg med 697 personer, medan Ale tar emot 80 nya kommuninvånare, Stenungssund 64 och Kungälv 161.
Kommunerna får ersättning från staten för kostnader för nyanlända de två första åren och målet är att de därefter ska arbeta eller studera.

  Sidan skapades: