Fler ska betala hela den fasta delen av brukningsavgiften

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Omkring 2000 fastighetsägare som får sitt kommunala vatten och avlopp via en VA-förening utanför verksamhetsområde* kommer från och med årsskiftet att få betala en hel fast avgift per fastighet. Detta bestämde kommunfullmäktige på sitt möte den 7 november.

Tillägg publicerat den 20 december 2019
Under ett extrainsatt fullmäktigemöte den 19 december 2019 togs beslut om den generella VA taxan för 2020. Man tog också ett beslut som kan komma att påverka hur VA-föreningarna påverkas av beslutet här nedan. Läs mer om det här.   

Förändringen gäller medlemmar i VA föreningar som ligger utanför våra verksamhetsområden*. Tidigare har kommunen tagit ut en avgift per förening och den kostnaden har föreningen sen fördelat på sina medlemmar. Men efter en omtolkning av avtalet mellan kommunen och de närmare 200 VA-föreningar som berörs så kommer varje fastighetsägare att få betala en hel fast avgift per fastighet. Det betyder en kostnadsökning på ungefär 500 kronor i månaden per fastighet. 

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar fram till tomtgränsen.

Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut från mötet den 7 november. (pdf)

VA taxan i korthet

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i först två delar "anläggningsavgift" och "brukningsavgift". 

 • Anläggningsavgiften betalas bara en gång och då i samband med att fastigheten kopplas in på kommunens ledningar. Pengarna från anläggningsavgiften går till byggnation av VA-ledningar i nya områden.
 • Brukningsavgiften påverkas av hur mycket vatten du använder och dessutom hur mycket du kan använda. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för underhåll av kommunens alla ledningar och pumpar med mera.
  Brukningsavgiften är i sin tur uppdelad i två delar:
   • Rörlig del — styrs av mängden vatten du förbrukar. 
   • Fast del — styrs av din vattenmätares kapacitet och om du har flera vattenmätare. (Det är den här delen av taxan som påverkas av beslutet i Kommunfullmäktige den 7 november) 

Läs mer om Kungälvs kommuns VA-taxa här. Där har vi också listat ett antal exempel för att det ska bli ännu lättare att förstå hur taxan fungerar.

Vanliga frågor och svar:

Följande information vänder sig i första hand till privatpersoner. Om du företräder en VA-förening och har frågor om det här ska du vända dig till kommunens kundcenter. 

 • Hur vet jag om jag berörs?
  • Enklast är att titta på din VA-faktura. Om den kommer från kommunen så berörs du inte. Du betalar då redan en hel fast brukningsavgift för din fastighet. Om din VA-faktura däremot kommer från en lokal VA-förening så kan du vara berörd och vi får då be dig kolla med din förening för mer information.
 • Vilka VA-föreningar berörs?
  • Alla VA-föreningar utanför verksamhetsområde* berörs, det rör sig om närmare 200 föreningar i hela kommunen och 2000 fastigheter.
 • Jag tror att jag påverkas av detta och har fler frågor, vart ska jag vända mig?
  • Du ska vända dig till företrädare för din lokala VA-förening.
 • Jag betalar en mätareavgift till min förening idag. Kommer jag fortsätta med det och dessutom få ytterligare en fast avgift?
  • Nej den här avgiften ersätter den tidigare avgiften. Kommunen tar ut den nya avgiften av din förening baserat på hur många medlemmar ni är. Föreningen fördelar sen avgiften på sina medlemmar.   
 • Betyder det här att kommunen tar över drift och underhåll av föreningens ledningsnät?
  • Nej förändringen rör bara den fasta avgiften. Det har inget att göra med att ta över föreningens verksamhet. 
 • Jag är ordförande i en VA förening som berörs av förändringen och har fler frågor, vart ska jag vända mig?
  • Du ska vända dig till vårt kundcenter. 0303 23 80 00. 

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar fram till tomtgränsen.

  Sidan skapades: