Fel busskort utskickade till gymnasieelever

Alla som går på gymnasiet och är folkbokförda i Kungälvs kommun får ett skolkort som tar dem från sin folkbokföringsadress till skolan. Skolkorten som Västtrafik har skickat ut till dessa gymnasielever inför skolstarten har blivit fel och är spärrade. 

De felaktiga skolkorten har skickats hem till alla som går på, eller ska börja på gymnasiet, och är folkbokförda i Kungälvs kommun. Skolkorten är redan spärrade och går inte att använda. En del elever kommer att få fler än ett felaktigt skolkort hemskickat till sig. Dessa skolkort kan slängas.

De nya och rätta skolkorten kommer att skickas ut från Kungälvs kommun under vecka 33. De skickas i ett vitt kuvert utan fönster. Förra terminens skolkort gäller fram till mitten av september. De elever som ska börja skolår 1 på gymnasiet i en annan kommun kan hämta ett tillfälligt skolkort i stadshuset. 

De felaktiga skolkorten har bara skickats till gymnasieelever, skolkorten som har skickats till de grundskoleelever som har skolskjuts och fria resor för ungdomar är korrekta. Alla berörda elever kommer att få ett brev hemskickat med information om vad som gäller.

  Sidan skapades: