Finansminister Magdalena Andersson (S) besökte Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Måndag 5 februari besökte finansminister Magdalena Andersson (S) Kungälvs kommun. Temat för dagen var ”Sverige, utanförskapet och framtiden". Syftet med besöket var att lyssna på hur vi i Kungälv arbetar med frågor om social hållbarhet.

Ministerns besök bestod av två pass, första delen ett möte med särskilt inbjudna från den så kallade Framtidsgruppen. Därefter hölls ett öppet möte för allmänheten.


Samhällskontrakt mot utanförskap

På mötet med framtidsgruppen fick finansministern information om hur Kungälvs kommun samverkar med andra aktörer i vårt samhälle för att motverka utanförskap. Hon fick också veta att det sommaren 2016 undertecknades ett så kallat samhällskontrakt av närmare 80 representanter från kommun, näringsliv, primärvård, organisationer och föreningar. Flera av dem deltog på mötet och kunde berätta vad de hittills åstadkommit tillsammans. Några exempel är familjehuset Klippan, Framsteget, feriejobben samt hur bostadsbolagen på olika sätt tar ett socialt ansvar.

Därefter fördes ett informellt samtal mellan finansministern och den inbjudna Framtidsgruppen. Många synpunkter och frågor fördes fram. Exempelvis efterfrågades tips och erfarenheter som finansministern tagit med sig från sina besök i andra kommuner.

– Det finns dessvärre inget facit, svarade Magdalena Andersson, men det känns faktiskt som att ni i Kungälv håller på att utverka ett. Nära samverkan med näringsliv och föreningsliv, samverkan mellan skola och socialtjänst samt polisens möjlighet att vara närvarande vet vi är tydliga framgångsfaktorer, menade Magdalena Andersson.

– Kommunerna måste ha resurser för att klara utmaningarna, detsamma gäller polisen. Dessutom måste vi sörja för att vi har de utbildningar som krävs för att klara framtiden. Det är regeringens uppgift, sa Magdalena Andersson.


Stort allmänt intresse

Många hade tagit tillfället i akt att lyssna på finansministern på det öppna mötet för allmänheten senare under dagen. Magdalena Andersson inledde med ett föredrag om hur det går för Sverige där hon bland annat berättade att arbetslösheten är jämförelsevis låg. Därefter fanns möjlighet att ställa frågor.

Här kan du läsa mer om Samhällskontraktet

  Sidan skapades: