Fjärr-och distansundervisning för årskurs 7 och 8 vid Ytterbyskolan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Ytterbyskolans årskurs 7 och 8 övergår till fjärr- och distansundervisning från och med den 18 januari 2022.

Från och med den 18 januari kommer eleverna i årskurs 7 och 8 på Ytterbyskolan få sin undervisning på distans. Beslutet är fattat av kommunstyrelsens ordförande och gäller som längst till och med fredagen den 21 januari 2022 och kan komma att omprövas.

Elever som bedöms ha behov av närundervisning undantas. Beslutet gäller till och med den 21 januari 2022.

Alla elever i årskurs 7-8 har rätt till skolmåltider även vid distansundervisning och det finns en rutin för beställning och hämtning av matlådor på skolorna.

  Sidan skapades: