Flera nya åtgärder mot covid-19 införs 12 januari

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

För att minska smittspridningen av covid-19 och belastningen på sjukvården införs flera nya åtgärder från och med 12 januari.

Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige under jul- och nyårshelgerna. Vaccinerna mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Däremot har den nya omikronvarianten visat sig vara mycket smittsam även för de som är vaccinerade med två doser. Därför införs nu en rad åtgärder för att minska kontakterna i befolkningen. Vissa åtgärder börjar gälla den 12 januari, medan andra kräver beslut av regeringen och för dessa har Folkhälsomyndigheten lämnat in en begäran till regeringen.  

Åtgärderna bedöms i nuläget behöva finnas kvar fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag. 

Från och med 12 januari gäller följande:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där deltagare tillåts stå upp. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs även vaccinationsbevis.

Mässor

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

Serveringsställen

Krav om maximalt åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast klockan 23.

Råd till vuxna personer

Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik finns kvar.

Cuper och läger inomhus

Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med åtgärder som minskar risker.

Vuxenutbildningar och lärosäten

För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

 

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar om följande åtgärder:

Privata sammankomster

Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.

Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus

Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.

Inresor

Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett maximalt 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort. Covidbevis återinförs dock som krav för inresa från 18-års ålder.

Följande råd och rekommendationer gäller sedan tidigare:

  • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
  • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
  • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
  • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
  • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
  • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.
  Sidan skapades: