Flera restriktioner lättas 1 juli

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Den 1 juli förändras restriktioner och smittskyddsåtgärder, det presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten idag den 28 juni. 

Från och med 1 juli så sker en rad förändringar. Här är några exempel:

  • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
  • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
  • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
  • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
  • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
  • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Förändringar i allmänna råd

Rådet om att bara umgås i en mindre krets anpassas nu. Istället blir rådet att vidta smittskyddsåtgärder om man träffar personer utanför denna krets. Det gör man exempelvis genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tid i små utrymmen. Råden om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort, liksom råden till idrotts- och kulturföreningar. De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel finns kvar. Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort.

Förändringar för serveringsställen

  • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
  • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering. En meter mellan sällskapen kvarstår. 
  • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.

Regeringens information om ändrade restriktioner

Mer information om de anpassade smittskyddsåtgrderna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Ändringar i föreskrifter om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

  Sidan skapades: