Förändringar i kollektivtrafiken den 14 juni

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den 14 juni byter Västtrafik tidtabell inför sommaren och då sker flera förändringar i kollektivtrafiken för Kungälv. Grön express byter namn till X4 och får Resecentrum som ändstation. Linje 242 kommer att trafikera Ytterby och Ullstorp.

Detta händer från den 14 juni 2021:

  • Nuvarande Grön Express byter linjenummer till X4.
  • Linje X4s körväg: Kungälvs Resecentrum – Kexbageriet – Eriksdal och sedan via Hjalmar Brantingsplatsen – Polhemsplatsen – Heden – Lisebergs station – Delsjömotet.
  • Turtätheten på X4 är 5-minuterstrafik i högtrafik.
  • Ändhållplatsen för X4 blir Kungälvs Resecentrum. Detta innebär att områdena Ullstorp och Ytterby i Kungälv inte längre kommer att trafikeras av expressbuss mot Göteborg. Dessa områden kommer att trafikeras av linje 242 samt Kungälvs tätortslinjer 1 och 2.
  • Linje 242s körväg
  1. Ullstorp - Solgärde vårdcentral – Ulvegärde – Munkegärde - Jordliden och Kungälvs sjukhus till Kungälv Resecentrum västra.
  2. Ytterby station - Ytterby vägskäl - Rollsbovägen till Kungälv Resecentrum västra.
  • Från Kungälvs Resecentrum västra kör linje 242 till Volvo Torslanda RA via Hjalmar Brantingsplatsen på samma sätta som idag.
  • Turtätheten på 242 är 30-minuterstrafik i högtrafik för varje ben.

Kommunen och Västtrafik i samarbete

Kungälvs kommun och Västtrafik arbetar gemensamt för att möjliggöra ett robust kollektivtrafiksystem i kommunen som på sikt skapa möjligheter för att öka det hållbara resandet. Kommunen bygger och utvecklar främst i kollektivtrafiknära lägen, vilket skapar ett större resandeunderlag och ett mer attraktivt utbud.
Dialogen mellan kommunen och Västtrafik om förändringarna på Grön express inleddes 2018. Kommunen har i omgångar framfört synpunkter till både Västtrafik och Västra Götalandsregionen om samverkan och att de inte har tagit hänsyn till kommunens behov i alla delar.

Det ska vara enkelt att resa kollektivt

Det ska vara enkelt och tryggt att resa kollektivt såväl inom kommunen som till och från kommunen. För att kunna möjliggöra detta är det viktigt att kommunens tätortstrafik synkas väl med utbud och turtätheten vid våra knutpunkter, Ytterby station och Kungälv resecentrum.
- Under de senaste åren har kollektivtrafiken haft många justeringar och vi välkomnar ett mer konkurrenskraftigt och hållbart trafikeringsupplägg på totalen i kommunen för kollektivtrafiken och våra medborgare, säger Marielle Månskär, kommunens kollektivtrafiksamordnare.

Synpunkter på kollektivtrafiken kan du lämna till Västtrafiks kundtjänst.

  Sidan skapades: