Företagare ger kommunen godkänt

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Företagare som har varit i kontakt med Kungälvs kommun är nöjda med kommunens service. Det visar en mätning från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

SKL har sedan 2010 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje tillfälle, från 66 till 72 av 100 möjliga.

Kungälv får index 70 och placerar sig på plats åtta bland kommunerna i Göteborgsregionen. Högst betyg ger företagarna till bemötande och kunskap. Områdena som företagarna bedömt är bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag

  Sidan skapades: