Företagarfrukostarna är igång

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Som ett led Kungälvs kommuns näringslivsarbete bjöd kommunen för första gången in en mindre grupp företagare till företagarfrukost i veckan.

Syftet med dessa träffar är att en mindre grupp företagare under en frukost får tillfälle att träffa kommunledningen och näringslivsstrategen. De diskuterade exempelvis vilka styrkor och svagheter som finns i Kungälv som helhet. Det diskuterades också vilka företagarnas erfarenheter är av kontakten med kommunen som organisation och vilka utvecklings- och förbättringspotentialer företagarna ser att det finns i kommunen. Även frågorna hur företagarna och företagen kan bidra till de utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns i Kungälv tas upp.

Responsen från de medverkande var positiva för initiativet. Under hösten kommer Företagarfrukostarna att ske en gång i månaden och det planeras också för företagsbesök senare under hösten.

Vid det första tillfället var Annika Folkesson, VD, Arvid Nilsson, Cecilia Wiksfors, Fabrikschef, Swedish Match, Charlotte Rutgerson, VD, Rutgersons Marin och Kenneth Paterson, VD, Mediatec inbjudna.

 

Bilden från vänster: Haleh Lindqvist kommundirektör, Charlotte Rutgersson VD för Rutgerssons Marin, Annika Folkesson VD för Arvid Nilssson, Cecilia Wiksfors fabrikschef på Swedish Match, Anders Holmensköld vice ordförande i kommunstyrelsen, Gun-Marie Daun kommunstyrelsen, Miguel Odhner ordförande i kommunstyrelsen, Jessica Waller näringslivsstrateg och Kenneth Paterson VD för Mediatec. 

  Sidan skapades: