Företagen nöjda med kommunens upphandlingar

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I år har Kungälvs kommun börjat mäta hur nöjda företagen är som är i kontakt med oss för upphandlingar. Ett halvår in i mätningen visar resultaten att företag som lämnat anbud är väldigt nöjda med både kommunens bemötande och underlag.

Serviceundersökningen Insikt ger svar på hur väl kommunen lever upp till kraven att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt på ett rättssäkert sätt. Upphandling är ett nytt område som Kungälvs kommun börjat mäta i år. De som får svara på enkäten är de företag som har lämnat anbud i någon av kommunens upphandlingar.

Resultatet i enkäten för upphandling visar, efter ett halvår, att företagen är nöjda med kontakterna med kommunen. Bemötandet är den del som får högst betyg, men även underlagen i upphandlingarna får godkänt. Kungälv får bättre betyg än det sammanvägda snittet av kommunerna i Göteborgsregionen.  

Resultaten från upphandlingsenkäten rapporteras löpande under året i en webbportal. När året är slut kommer det att sammanställas i ett nöjd anbudsgivarindex.

Övriga myndighetsområden som mäts i Insikt i Kungälv är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. I april nästa kommer årsrapporten och Sverige kommuner och regioner gör kommunrankningar.

  Sidan skapades: