Förskolan flyttar från Sparråsskolan till Nordtag

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under hösten 2022 kommer förskolan på Sparråsskolan att flytta till den nya förskolan i Nordtag som då ska stå klar. Sparråsskolan ska på sikt bli en F-6-skola med plats för fler elever ifrån närområdet.

Sedan Sparrås invigdes 2017 har skolan och förskolan delat på lokalerna. Syftet har varit att Sparrås ska vara en grundskola och att förskolan varit där tillfälligt. När den nya förskolan i intilliggande Nordtag står klar under hösten 2022 kommer förskolans verksamhet att flytta dit. Det blir en förskola i naturnära läge i moderna lokaler som är avsedda för förskoleverksamhet. Förskolan börjar byggas under våren 2021 och kommer när den är klar kunna ta emot 180 barn.

När förskolan flyttar ut från Sparrås kan skolan ta emot fler elever och på sikt bli en skola med elever i förskoleklass till årskurs sex. Planen är att skolan kommer att rymma 14 klasser, med två klasser per årskurs. Sparråsskolan kan då möta antalet elever som förväntas i Ytterbyområdet de närmaste fem åren. För eleverna innebär det färre skolbyten, eftersom de inte behöver byta till Kastellegårdsskolan i årskurs fyra.

Vårdnadshavare till barn och elever på förskolan och skolan kommer att få information om vad förändringen innebär för deras barn från skolan och förskolan.

  Sidan skapades: