Förslag till biljetter och taxa på Marstrandsfärjan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nu finns ett förslag till biljetter och priser för resor med Marstrandsfärjan, om Kungälvs kommun tar över befogenheten för färjan vid årsskiftet. Förslaget bygger på Västtrafiks biljettsortiment. Biljettintäkterna ska också täcka kommunens kostnader för färjan. Kommunfullmäktige tar upp ärendet den 5 november. 

Det är med anledning av att Västtrafik inför ny zonindelning och nytt biljettsortiment i november, som Kungälvs kommun och Västtrafik ser över den framtida driften av Marstrandsfärjan. Kungälvs kommun är positiv till att ta över ansvaret för Marstrandsfärjan för att säkra den samhällsfunktion som färjan har för boende och verksamheter. Kommunen har ansökt om att överta befogenheten och även ta ansvar för det allmänna resandet.

Slutligt beslut i regionfullmäktige i december

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen beslutade i slutet av oktober om allmän trafikplikt på sträckan Koön-Marstrand. Det är en förutsättning för att kommunen ska kunna ta över ansvaret.

Regionstyrelsen har beslutat att lämna över befogenheten kring färjan och sin tur rekommenderat regionfullmäktige att fatta beslut. Regionfullmäktige tar upp ärendet i december.

I Kungälvs kommun hade kommunstyrelsen dialog och överläggningar i den 21 oktober, för att sedan fatta beslut vid ett extra sammanträde den 26 oktober. Den 5 november ska kommunfullmäktige fatta beslut.

Samma typ av biljetter som hos Västtrafik

Om Kungälvs kommun tar över ansvaret för Marstrandsfärjan måste ett nytt biljettsortiment och taxa finnas på plats vid årsskiftet. Förslaget bygger på att biljetter och priser följer Västtrafiks utbud. Även efter årsskiftet ska Västtrafiks periodkort och biljetter med giltighet från ett dygn och uppåt vara giltiga på färjan. Det gäller även skol- och seniorkort.

Ett förslag med självkostnadsprincip

Marstrandsfärjan har speciella förutsättningar. Både Västtrafik och Kungälvs kommun har behov av att trafikera den aktuella sträckan. Infrastrukturen tillåter inte att behoven tillgodoses var för sig och för att uppnå en miljömässig och ekonomiskt samhällseffektiv trafik behöver behoven samordnas.

Förslaget bygger på en självkostnadsprincip, vilket innebär att intäkterna från biljetterna ska täcka kommunens kostnader för Marstrandsfärjan och att biljettpriserna inte ska subventioneras. Att hitta en rimlig prisnivå för olika resenärer har varit grundläggande i arbetet med sortiment och prissättning. Västtrafik ersätter kommunen med 5 miljoner kronor för att Västtrafiks periodkort ska gälla på färjan.

- Alla beslut är inte klara, men jag är glad att kommunen och Västtrafik har hittat en kraftigt dämpande lokal lösning med övertagande av trafikplikten för färjan. Vi är det enda undantaget i hela Västra Götalandsregionen och förslaget gör att vi i flera fall kan hålla halva priset för till exempel årskort jämfört med de zoner och priser som nu införs i hela regionen. Principen är självfinansiering och fria resor för äldre och unga behålls på färjan, så det är bra. Vi ville naturligtvis behålla nuvarande avtal med priser, men det var omöjligt, därför får vi jobba vidare med denna lösning som endast kan bli av om alla politiska insatserna beslutar så, annars gäller endast Västrafiks nya zoner och prislista, säger Miguel Odhner kommunstyrelsens ordförande i Kungälv.

Förslag till biljetter och priser

Ungdom är 7–19 år. Barn 0–6 år åker gratis i vuxens sällskap, barn från 6 år får betala som ungdom om de åker ensamma. Inom parantes: Västtrafiks priser för resa inom 1 zon, från 4 november 2020.

Enkel

Vuxen 34 kr, maj-augusti: 40 kr, nattaxa: 60 kr (34 kr)
Ungdom: 26 kr, maj-augusti: 30 kr, nattaxa: 40 kr (26 kr)

1 dygn

Vuxen 90 kr (110 kr)
Ungdom 70 kr (85 kr)

3 dygn

Vuxen 200 kr (220 kr)
Ungdom 138 kr (170 kr)

30 dagar

Vuxen 400 kr (795 kr)
Ungdom 300 kr (595 kr)

90 dagar

Vuxen 1100 kr (2145 kr)
Ungdom 800 kr 1610 kr

365 dagar (helår)

Vuxen 3975 kr (7950 kr)
Ungdom 2975 kr (5950 kr)

Frågor och svar om Marstrandsfärjan

Varför vill Kungälvs kommun ta över Marstrandsfärjan?

Svar: Det är med anledning av att Västtrafik inför ny zonindelning och nytt biljettsortiment i november, som Kungälvs kommun och Västtrafik ser över den framtida driften av Marstrandsfärjan. Kungälvs kommun är positiv till att ta över ansvaret för Marstrandsfärjan för att säkra den samhällsfunktion som färjan har för boende och verksamheter.

Varför blir biljetterna dyrare än idag?

Svar: Förslaget bygger på att biljetter och priser följer Västtrafiks utbud och täcker kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten. Att hitta en rimlig prisnivå för olika resenärer som har varit grundläggande i arbetet med sortiment och prissättning.

Kommer jag kunna åka med Västtrafiks biljetter?

Svar: Västtrafiks periodkort och biljetter med giltighet från ett dygn och uppåt kommer vara giltiga på färjan.

Gäller skolkort och seniorkort?

Svar: Ja de gäller.

Mer information

Kallelse till kommunstyrelsens extra sammanträde den 26 oktober

Pressmeddelande

  Sidan skapades: