Fortsatt förbud att vistas i skredområdet i Kungälvs kommun

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Länsstyrelsen har beslutat om fortsatt tillträdesförbud vid det skreddrabbade området i Bastevik, norr om Lökeberg i Kungälvs kommun. Det är fortfarande farligt att vistas i området, även efter att räddningsinsatsen avslutas. Marken är instabil och det finns risk för nya skred. Vi uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

Länsstyrelsens beslut om tillträdesförbud börjar gälla när räddningstjänsten avslutar sin insats. Beslutet är fattat med stöd av ordningslagen och förmedlas bland annat genom information i Sveriges Radio P4 Göteborg.

Analyser från Statens geotekniska institut visar att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området. Det är inte osannolikt att flera skred kan inträffa. Beslutet om tillträdesförbud gäller tillsvidare.

Här ser du vilket området som berörs av tillträdesförbudet

Läs beslutet i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats

Räddningstjänstens information om avslutad räddningsinsats

Statens geotekniska instituts underlag och bedömningar

Kungälvs kommuns tidigare information om jordskredet

  Sidan skapades: