Fortsatt stora satsningar kräver planering och prioritering

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Det byggs som aldrig förr i Kungälvs kommun. Men samtidigt som det satsas tvingas kommunen att skjuta vissa projekt på framtiden.
– Vi kan helt enkelt inte bygga överallt på samma gång, vi måste prioritera för att få en bra och hållbar tillväxt, säger Jenny Adler som är chef för sektor Samhälle och utveckling på Kungälvs kommun

Framtiden för Kungälvs kommun ser ljus ut, sett till efterfrågan på bostäder och företag som vill bygga i kommunen. Men för att kunna använda kommunens resurser på bästa sätt krävs prioriteringar. Riktlinjerna från den politiska majoriteten säger: Det ska byggas hållbart i kollektivtrafiknära lägen och bostäder ska byggas i framförallt Ytterby och Kungälvs stadskärna. När det gäller näringslivet ligger fokus för satsningarna på Kungälvs stadskärna och Marstrand.

– Resurserna är begränsade och vi behöver göra detta klokt för att få till en bra helhet. Bygger vi bostäder så behöver vi också bygga förskolor, infrastruktur och trygga utemiljöer. För att få till det får vi koncentrera oss på några platser i taget. Därför har vi gjort en plan för de kommande åren, säger Jenny Adler.

Planen, Årsplan 2017-2019, tas fram av Kommunstyrelsen ihop med förvaltningen och är en överenskommelse mellan politik och förvaltning. Den visar bland annat balansen mellan volym, ekonomi, personalresurs o kvalitet. I årsplanen ingår också ett Investeringsprogram där det redovisas hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas, vilka projekt som ska bedrivas under perioden och vilka som behöver skjutas på framtiden. Varje år görs en översyn av planen vilket kan innebära vissa omprioriteringar.

Men det handlar inte bara om att hushålla med en viss summa pengar, också personalresurserna är begränsade. I ett läge där det byggs i hela Västsverige är det en utmaning att hitta kompetent personal och entreprenörer som kan bygga allt som planeras.

I några av kommunens övriga serviceorter byggs det också, exempelvis Diseröd och Kärna. Däremot kommer vissa planerade satsningar här och i övriga serviceorter att skjutas fram i tid.
– Vi tror att vi kommer att ha goda förutsättningar att utveckla alla våra serviceorter. Men det gäller hitta rätt takt för att fortsätta ha en god ekonomi, säger Jenny Adler.
För några intressenter, både företag och privatpersoner, betyder de nya prioriteringarna att man inte kommer att få byggstart när man önskat, oavsett tidigare planbesked.
- Alla som blir berörda av detta kommer att få ett personligt besked, säger Jenny Adler.

  Sidan skapades: