Hjälp oss att ta fram en ny friluftsplan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under våren kartlägger Kungälvs kommun områden som används och kan användas för friluftsliv. Detta är ett led i att ta fram en ny naturvård- och friluftsplan. Med hjälp av dig som bor eller vistas i kommunen kan vi få ett bättre underlag.

Vi ber dig hjälpa oss genom att svara på några korta frågor och rita in de områden du brukar använda. Du kan bara rita ett område åt gången, men om du vill rita flera skickar du bara in flera gånger. 

Länk till enkäten

Du kan även skriva ett mejl till oss och berätta om du föredrar det.

Skicka ditt mejl till richard.petersson@kungalv.se

Lämna ditt bidrag till oss senast den 6 mars 2022. Vi kommer sen att sammanställa det vi har fått in från allmänheten, föreningslivet, skolor med flera. Dessa kommer senare att användas som underlag när vi tar fram den nya naturvård- och friluftsplanen.

  Sidan skapades: