Gång- och cykelvägen mellan Kareby och Kode är klar

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Du vet väl om att den nya gång- och cykelvägen mellan Kareby och Kode är klar? Det innebär att du kan gå eller cykla mellan Kungälvs centrum och Kode. Eller varför inte cykla för att bada i Ingetorpssjön?

Kungälvs kommun vill skapa ett enhetligt, trafiksäkert stråk för cyklister och gående. Att sträckan mellan Kareby och Kode nu är klar, innebär ytterligare ett steg på vägen att länka samman det nuvarande gång- och cykelnätet. Sträckan är klar, några mindre justeringar återstår i arbetet.

- Vi har haft ett bra samarbete med alla parter och jag vill även tacka invånarna för att de visat hänsyn under projektet. Det har blivit en mycket fin gång- och cykelväg som jag hoppas att alla uppskattar och nyttjar, säger Stefan Eliasson, byggledare i Kungälvs kommun.

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplaner för nya gång- och cykelvägar. Syftet är att skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna.

  • Sträckan Kareby–Kode (väg 574) är i drift sedan 30 april.
  • Sträckan Stället-Risby (väg 168) öppnar för trafik i slutet av september 2020.
  • På sträckan Vävra–Tjuvkil pågår projektering och utredningar om det är möjligt att förlägga gång- och cykelbanan på norra sidan av väg 168. Vägplanen beräknas skickas för fastställelseprövning årsskiftet 2020/2021.

Utbyggnad av trafiknätet
Cykla i Kungälv

  Sidan skapades: