Gång- och cykelvägen mellan Stället och Risby är klar

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den 9 oktober är gång- och cykelvägen längs med Marstrandsvägen väg 168 mellan Stället och Risby klar. Sträckan som är cirka 4,6 kilometer är en viktig del för att kunna cykla mellan Kungälv och Marstrand.  

Kungälvs kommun arbetar tillsammans med Trafikverket med flera gång- och cykelvägar för att länka samman det nuvarande gång- och cykelvägnätet. Målet är att skapa ett enhetligt trafiksäkert stråk för cyklister och gående.

Arbetet med att bygga gång- och cykelvägen mellan Stället och Risby startade i augusti 2019 och den 9 oktober öppnar den 4,6 kilometer långa sträckan för cyklister och gående.

Ännu återstår en sträcka innan det finns en gång- och cykelväg hela vägen mellan Kungälv och Marstrand. För sträckan Vävra-Tjuvkil pågår planering och projektering.

Har du synpunkter på gång- och cykelvägen kan du kontakta Trafikverket.

Läs mer om cykelvägar i Kungälv

  Sidan skapades: