Begränsad framkomlighet på Karebyvägen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

 Breddning av gång-och cykelbana ger begränsad framkomlighet under hösten 2020.

Den 10 augusti påbörjas ett arbete med att bredda gång- och cykelbanan på Karebyvägen mellan Rollsbovägen och Räfsalsvägen. Ett körfält i körbanan på Karebyvägen stängs av för fordonstrafik för att leda om gång-och cykeltrafiken under arbetets gång. Under avstängningen regleras trafiken med trafikljus dygnet runt.

- Vi gör detta arbete för att göra det mer framkomligt och trafiksäkert för gång och cykeltrafikanter, säger trafikingenjör Lotta Stålhandske. När breddningen är klar så är gång och cykelbanan separerad för gående och cyklister. Det är en populär sträcka främst för många skolbarn som tar sig till skolor.

  Sidan skapades: