Kungälvs förskolor allt hälsosammare

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Att våra förskolor är giftfria har blivit en allt viktigare fråga de senaste åren i samband med kemikalielarm och varningar om ämnen som kan skada våra barn. Under hösten jobbade alla förskolor med att rensa ut olämpliga leksaker och annat material enligt naturskyddsföreningens rekommendationer.

– Det som rensades ut var mycket elektronikprylar och gamla plastleksaker. Även en del utklädningskläder med metallknappar och metallspännen plockades bort.

En produkt som det varit svårt att hitta alternativ till är vilmadrasserna. Äldre sådana innehåller PVC-plast. Nu finns dock äntligen den första Svanenmärkta vilmadrassen på marknaden och Kungälv tar nu steget och byter till sådana i alla verksamheter.

– Vi har beställt 600 nya vilmadrasser. Vi har valt att vänta på den Svanenmärkta madrassen då vi ser madrassbytet som en prioriterad åtgärd för att öka friskheten på våra förskolor. Och jag vet fler kommuner som tänker på samma sätt, säger Peter Schmidinger.

  Sidan skapades: