GR:s förbundsstyrelse i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den 21 februari hade Kungälvs kommun besök av Göteborgsregionens förbundsstyrelse som hade sitt sammanträde i Kungälvs stadshus. 

Göteborgsregionen (GR) ska verka för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. GR:s förbundsstyrelse har 22 ledamöter och 11 ersättare och de sammanträder cirka sju gånger per år. Förbundsstyrelsen ser till att de mål som fullmäktige fattat beslut om följs. Miguel Odhner är 3:e vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Läs mer om GR på deras webbplats

  Sidan skapades: