Grundsärskolan på Sandbackaskolan stänger

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Från torsdag den 26 november stänger grundsärskolan med tillhörande fritidshem på Sandbackaskolan, på grund av ökad smittspridning bland skolans personal. Sedan tidigare har förskoleklasserna med tillhörande fritidshem stängt och eleverna i årskurs 4-6 har distansundervisning.

Det pågår en smittspridning av covid-19 på Sandbackaskolan bland skolans personal. Därför har Kungälvs kommun beslutat att stänga grundsärskolan och det tillhörande fritidshemmet Stjärnan i tio dagar. Beslutet är fattat av kommunstyrelsens ordförande.

Den 20 november stängdes förskoleklasserna och fritidshemmet Måsen och från den 23 november har eleverna i årskurs 4-6 distansundervisning. Det innebär att det bara är eleverna i årskurs 1–3 som har undervisning på plats. Rektorer och skolans personal har vidtagit åtgärder för att undervisningen ska kunna bedrivas på ett säkert sätt, efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer.

Kommunen har under den senaste veckan haft regelbunden kontakt med smittskyddsläkaren i Västra Götaland och alla beslut är fattade i samråd med smittskyddsläkaren.

Skolans personal har under dagen och kvällen den 25 november arbetat med att kontakta vårdnadshavarna till barnen på skolan via Unikum och telefon.

  Sidan skapades: