Håll koll på langarmyterna - som vuxen gör du skillnad

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Sedan flera år samarbetar kommunerna, Polisens och Länsstyrelsen i Västra Götalands län mot langning av alkohol till ungdomar i kampanjen Insatser mot langning. Kungälvs kommuns deltagande är också en del av kommunens övriga arbete med drogprevention.

- Vi vet att unga får tillgång till alkohol och tobak via kompisar, föräldrar och andra vuxna som köper ut från Systembolaget, livsmedelsaffärer och kiosker, säger Johan Sjöholm som är folkhälsoutvecklare i Kungälvs kommun. Men de får också tag i alkohol och tobak som köpts in från utlandet legalt och illegalt och säljs vidare.

Att begränsa tillgängligheten är en stor utmaning men också den mest effektiva insatsen för att förebygga ungas användning av alkohol, tobak och droger.

- Forskningen är tydlig, menar Johan Sjöholm, som vuxen och förälder gör du skillnad! De flesta minderåriga skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag i det genom någon de känner. Det visar en undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har gjort. Alltså är det lugnt att bara säga nej.
- Flera undersökningar visar också att svenska föräldrar i allt mindre utsträckning bjuder eller köper alkohol till sina ungdomar, säger Johan.

Kampanjens består av olika informationsmaterial som kommer att spridas i flera kanaler. Länsstyrelsen har producerat ett antal filmsnuttar som berättar om olika langningsmyter, se länkarna nedan.
– Vissa aktiviteter planeras också, säger Johan Sjöholm, exempelvis Vattenkampanjen som genomförs i samband med studentavslutningen vid Mimers Hus. Kampanjen är möjlig tack vare samverkan med näringslivet och IOGT/NTO.

- Detta ska ses som en del av kommunens övriga insatser, menar Johan och hänvisar till det riktade drogpreventionsarbetet som kommit igång där resurser avsätts för att arbeta förebyggande i de miljöer där alkohol och drogbruk förekommer bland ungdomar. Verksamheten Trygga ungdomsmiljöer genomför också fältning under sommarens alla kvällar. 

Här är några ord från trygga ungdomsmiljöer

- Vi hoppas att effekten av kampanjen blir att vi slår hål på de vanliga myterna om langning och att unga skjuter upp alkoholdebuten och minskar användandet av alkohol, tobak och narkotika, säger Johan Sjöholm.


Kampanjen Insatser mot langning ska ses som långsiktig samverkan mellan olika myndigheter med målen att:

  • senarelägga ungdomars alkoholdebut
  • försvåra för ungdomar att komma över alkohol 
  • motverka till illegal alkoholdistribution 
  • skapa diskussion föräldrar emellan och med deras ungdomar 
  • skapa diskussion och debatt hos allmänheten

Här kan du se fler av kampanjens filmsnuttar

 

Langarmyt 2. Kidsen går till en langare om jag säger nej

De flesta minderåriga skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag i det genom någon de känner, visar en undersökning som CAN har gjort.
Alltså är det lugnt att bara säga nej. Nix.


Langarmyt 3. Jag kommer att ha koll
Du kanske tänker att det är okej att köpa ut för att du då har kontroll på vad din kompis eller syskon dricker. Men många som köper ut är inte med när de minderåriga dricker. Hur ska man då kunna veta vad som händer?


Langarmyt 4. Jag är schysst som bjuder
Du kanske tänker att du är schyst som köper ut åt en kompis eller ett syskon.
Att det är okej eftersom du inte tar betalt. Men det är schystare att bjuda på något som man inte kan få alkoholskador av.


Langarmyt 5. Det spelar ingen roll vad jag gör
Under de senaste åren har alkoholkonsumtionen bland unga minskat och i takt med det även skadorna.
Så ju fler som låter bli att köpa ut, desto färre alkoholskador. Det spelar visst roll att du bryr dig!

  Sidan skapades: