Här skrivs avtal för vattenleverans

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Idag skrevs avtal för vattenleverenser från Kungälv till Stenungsund och Tjörn från 2024, när de tre kommunernas kommunstyrelseordförande träffades i Kungälv. Avtalet innebär att tillgången til vatten blir säkrare för boende i Kungälv, Stenungsund och Tjörn.

Tillgången till råvatten i Stenungsund och Tjörn är begränsad. Den största råvattentillgången i regionen är Göta Älv. Det är denna råvattentäkt som Kungälv använder för produktion av renvatten i Kungälvs vattenverk. Kungälv har sedan 2018 ett nytt vattenverk i drift och bygger vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. I Stenungsund pågår utbyggnad av vattenledningar för att kunna ta emot vatten.

- Grattis till invånarna! Att dela en investering på tre efter storlek och behov ger lägre kostnader jämfört med var och en för sig själv. Kort sagt, det lönar sig att jobba ihop, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun.

- Det här är en viktig och strategisk fråga för Stenungsund som innebär en trygg vattenförsörjning för dagens och morgondagens Stenungsund, säger Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund.

- Med det här avtalet tryggar vi vattentillgången för vår kommun, både i närtid och inför framtiden. Det gäller för såväl boende som företagare och gör att vi klarar effekter av klimatförändringar, säger Martin Johansen (L), kommunstyrelsens ordförande i Tjörns kommun.

Bilden: Avtalen undertecknas av Martin Johansen (L), kommunstyrelsens ordförande i Tjörns kommun, Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun och Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund. 

  Sidan skapades: