Här tecknas nya medborgarlöften

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den 31 mars undertecknades nya medborgarlöften. Löftet till medborgarna är ett åtagande som polisen och Kungälvs kommun gör till invånarna i kommunen under en bestämd tid. Löftet är utformat som aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som medborgarna berättat om. 

Fokus är på att motverka otrygga platser, förebygga narkotikamissbruk samt insatser för att öka trafiksäkerheten.

- Det är oacceptabelt att människor i Kungälv känner sig otrygga trots att brotten minskar, detta måste vi jobba hårt med, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner. Därför välkomnar jag också 30 nya poliser till Kungälv som utöver övriga insatser i medborgarlöftet kan arbeta med att motverka otryggheten.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Under hösten 2020 genomfördes medborgardialoger där 589 personer svarade på enkäten jämfört med 341 svarande 2019. Återkommande platser som upplevs som otrygga är Kungälvs resecentrum och Komarken. Den faktorn som bidrar till mest otrygghet är narkotika- och missbruksrelaterad.

Mörka och öde platser är en annan faktor som hamnar högt upp som en bidragande orsak till otrygghet hos våra medborgare. Ett annat problemområde som medborgarna upplever är trafikrelaterad och sträcker sig över hela kommunen.
Kommande medborgarlöfte sträcker sig under en längre period då medborgarnas önskemål från tidigare medborgardialoger är snarlika samt att det finns ett behov av att arbeta långsiktigt med de upplevda problemen.

Bildtext:
Lokalpolischef Christian Nylén och kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner undertecknar medborgarlöftet.

Här kan du läsa medborgarlöftet i sin helhet

  Sidan skapades: