Hjälp oss hitta det unika med Kungälv

För att få en bättre bild av hur vår omvärld uppfattar Kungälv och hur vi uppfattar oss själva startar nu Kungälv upp ett arbete med att ta fram ett platsvarumärke. Bakom satsningen står KMN - Kungälv Marstrand Näringsliv, lokala fastighetsägare, de kommunala bolagen och Kungälvs kommun.

Kungälvs kommun har ambitiösa tillväxtmål som innebär omfattande byggnation av såväl bostäder som kommersiella ytor. En förutsättning för att locka invånare och besökare till dessa omfattande nytillskott är att öka marknadsföringen och vidta åtgärder för att sätta Kungälv på kartan. Ett platsvarumärke är en gemensamt ägd identitet som tydliggör en plats styrkor och som hjälper till att förmedla en enad bild.

- Ett platsvarumärke handlar i korthet om hur vi vill uppfattas av omvärlden och av de som lever på platsen. Som kommun konkurrerar vi om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar. Genom att samverka mellan olika aktörer och arbeta med långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av Kungälv skapas också bra förutsättningar att lyckas. Något som alla som bor och verkar i vår kommun har nytta av, säger Anna Andersson, projektledare för satsningen.

Inkluderande arbetssätt

Det platsvarumärke som kommer att arbetas fram ägs gemensamt av alla intressenter som vill skapa en attraktionskraft till Kungälv. Det är kommunen, företag och besöksnäring men också medborgare, organisationer och föreningar. Gemensamt kan dessa aktörer med ett samlat varumärke stärka attraktiviteten för Kungälv och få människor att upptäcka Kungälv som boendeort, plats att etablera sig på eller en plats att besöka och semestra på.

- Vi vill genomföra projektet på ett inkluderande sätt och ta med olika aktörer och kompetenser in i arbetet. Om några veckor kommer vi bland annat att anordna workshops där vi samtalar kring Kungälvs styrkor, vad man tycker sticker ut och vad man kan bygga vidare på. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt vill vara med på den här resan. Vi vill skapa en helhetssyn där alla aktörer bidrar med olika perspektiv och samverkar. Då blir resultatet bättre och mer långsiktigt användbart för alla, säger Anna Andersson.

Planen är att olika aktörer tillsammans ska bygga varumärket Kungälv och att arbetet ska mynna ut i en verktygslåda som ger ett stöd till alla som vill kommunicera Kungälv som en plats att bo, leva och verka i.
- Vi har mycket att vara stolta över i Kungälv. Men för att attrahera omvärlden med det positiva som Kungälv står för och för att kunna göra det på ett effektivt sätt behöver vi samlas kring en gemensam bild och ett samlat sätt att kommunicera Kungälv som plats, säger Roger Boström, ordförande i Kungälv Marstrand Näringsliv som också äger projektet.

  Sidan skapades: