Drönare larmas ut med hjärtstartare

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under perioden 1 maj till den 30 september 2020 placeras 3 drönarsystem ut i hangarer i Kungälv, Torslanda samt i Fiskebäck. Drönaren är utrustad med hjärtstartare, transponder, fallskärm, GPS och med väl beprövad mjukvara att undvika hinder. Projektet är en klinisk forskningsstudie vid Karolinska Institutet.

Kungälv blir pilotprojekt i klinisk forskningsstudie

Under perioden 1 maj till den 30 september 2020 placeras 3 drönarsystem ut i hangarer i Kungälv, Torslanda samt i Fiskebäck, samtliga inom Säve flygplats kontrollerade luftrum. All flygning sker efter tillstånd från Transportstyrelsen samt i varje enskilt fall endast efter godkännande från flygledaren på Säve flygplats. Drönaren är utrustad med transponder, fallskärm, GPS och med väl beprövad mjukvara att undvika hinder.

Bakgrund

Varje år rapporteras cirka 6000 fall av plötsligt hjärtstopp i Sverige, endast 11% överlever. Med tidigt larm till 112, tidig HLR och framförallt tidig defibrillering med hjärtstartare kan uppemot 70% överleva händelsen.

Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet (KI) har i ett flertal vetenskapliga skrifter och simuleringar visat att drönare som utrustas med hjärtstartare har stor potential. De underlättar tidig defibrillering genom att anlända till platsen före ambulans. Idag saknas det dock kliniska studier som utvärderat ett integrerat drönarsystem vid plötsligt hjärtstopp.

Därför inleder nu, KI tillsammans med SOS Alarm AB och Everdrone AB, en världsunik klinisk pilotstudie i Göteborgsområdet. Studien ska pröva om det är säkert och genomförbart att larma ut, transportera och leverera en hjärtstartare till platsen för ett plötsligt hjärtstopp. Drönarresursen är ett tillägg till ordinarie utlarmning som sker som vanligt.

- Vårt antagande är att vi med denna metod på ett säkert sätt kan få fram en hjärtstartare till platsen för ett hjärtstopp tidigare än idag. Dessutom i en majoritet av fallen före ambulans, säger Andreas Claesson, ambulansskjuksköterska och docent vid Hjärtstoppscentrum på KI. Detta skulle i sin tur kunna medföra en direkt livräddande effekt vid ett annars livshotande tillstånd där 90% idag dör.

Har du frågor om studien kontakta

Andreas Claesson
Ambulanssjuksköt./Docent Hjärtstoppscentrum KI
Mail: Andreas.claesson@ki.se
Mobil: 070-4940546

Mattias Regnell
Forsknings-, innovationschef SOS Alarm AB.
Mail: mattias.regnell@sosalarm.se
Mobil: 073-083874

  Sidan skapades: