Högt betyg för Kungälvs företagsservice

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Företagen som hade kontakt med Kungälvs kommun under förra året ger kommunens företagsservice ett högt betyg. Allt enligt senaste mätningen från Insikt. Den visar hur företagen ser på den kommunala servicen. Kungälv hamnar på en tredjeplats och är den kommun i regionen som har förbättrat sitt resultat mest sedan mätningen startade 2012.

Insikt mäter den kommunala servicen inom sex myndighetsområden – brandskydd, bygglov och markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Med ett samlat nöjd kundindex på 76, så har Kungälv ökat med +4 jämfört med året innan. Allt över 70 ses som ett högt samlat index enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) och det klarar Kungälv för fjärde året i rad. Bland Göteborgsregionens 13 kommuner hamnar Kungälv på en tredjeplats, efter Mölndal och Lilla Edet.

Det enskilda området med högst betyg är brandskydd (89), följt av livsmedelskontroll (85) och bygglov (79). Insikt mäter även sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Här går Kungälv framåt inom alla områden jämfört med året innan, med högst betyg på bemötande, kompetens och tillgänglighet.

- Kungälv är en av landets bästa platser att leva och bo. Att Kungälvs företagare nu lyfter kommunens företagsservice till topp tre i regionen och vi återigen klättrar uppåt, är riktigt glädjande. För det ska vara kul och lätt att vara företagare i Kungälv. Lönsamma företag ger fler jobb och nya skatteintäkter till en bättre kommun för alla. Ett riktigt glädjebesked, säger Miguel Odhner (s) kommunstyrelsens ordförande, Kungälvs kommun.

Fakta Insikt

  • Insikt 2021 är den nionde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen.
  • Insikt mäter den kommunala servicen inom sex myndighetsområden – brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.
  • Mätningen omfattar sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
  • Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed stärka företagsklimatet.
  Sidan skapades: