Höstlovskampanj för att minska smittspridning bland unga

Jag armbågas när jag hälsar. Jag promenerar med farfar istället för att ses inomhus. Detta är några av budskapen i Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionen höstlovskampanj, som i veckan når ungdomar och unga vuxna i länet. 

Smittspridningen av covid-19 ökar bland unga. Höstlovet står för dörren och i samband med ledigheter blir vi generellt sämre på att följa myndigheternas rekommendationer. Och även om de unga själva sällan blir allvarligt sjuka ses de som något av en motor i smittspridningen. Med detta som bakgrund inledde Länsstyrelsen ett samarbete med eleverna på samhällsvetenskapsprogrammets medieinriktning i årskurs tre på Alströmergymnasiet i Alingsås.

- Vi vill skapa kommunikation som väcker känslor och som manar till eftertanke snarare än dåligt samvete, använda oss av unga som talar till unga och undvika pekpinnar. Många unga tvingas offra mer än vi andra och vi vill lyfta de unga som gör en massa uppoffringar i sin vardag. Förhoppningsvis leder det till att andra i samma sits börjar reflektera kring vad de kan göra och vi får ringar på vattnet, säger Maria Thyrell, kommunikationsstrateg på Länsstyrelsen.

För eleverna gav samarbetet en bra inblick i hur arbetet med kommunikationsplanering går till och de fick en glimt av en möjlig yrkesbana längre fram i livet.

- Ett samarbete som detta gör att eleverna får en helt annan förståelse för de annars torftiga kommunikationsmodellerna. Det är viktigt för eleverna att känna att det som de lägger sin tid på är verkligt och användbart, säger Anna Bratland, lärare på Alströmergymnasiets samhällsvetenskapsprogram.

Den grafiska idén bakom kampanjen spinner vidare på Höganäs kommuns koncept, där de skapat en berörande berättelse i sociala medier om hur det är att ha varit sjuk i covid-19. Kampanjen kommer att spridas under perioden 20 oktober ‑ 1 november och avsändare till filmen är förutom Länsstyrelsen Västra Götaland även Västra Götalandsregionen.

Kungälvs kommun hjälper till att sprida höstlovskampanjen i sociala medier.

  Sidan skapades: