Hur många får samlas i en grupp?

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Smittspridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är ett verktyg för att motverka fortsatt smittspridning. Det finns allmänna råd för alla som vistas i Västra Götaland. Det finns också allmänna råd för serveringsställen som begränsar antalet sittande vid ett bord.

Fram till den 24 november gäller en begränsning på antalet deltagare i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på 50 personer. Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som har fattat det beslutet. 

Regeringen har beslutat att max åtta personer får delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning från den 24 november. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. 

Förslaget innebär att polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 8 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. 

Regeringens beslut

Vid regeringen pressträff den 16 november meddelade statsministern Stefan Löven:
- Vi kan inte reglera varje social sammankomst med hjälp av lagen så beslutet att begränsa sammankomster till åtta personer – det är en mycket tydlig och skarp signal till varje enskild människa i vårt land och hela det svenska samhället om vad som gäller framöver.

Vad är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning?

Allmän sammankomst är:

  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • sammankomster som hålls för religionsutövning
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning är:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Skärpta allmänna råd i Västra Götaland

Fram till den 19 november gäller skärpta allmänna råd i Västra Götaland, som tydligt pekar på att alla ska undvika inomhusmiljöer där många människor samlas (köpcenter, gym, bibliotek), möten, matcher eller träningar.

Lokala allmänna råd

Allmänna råd för serveringsställen

Sedan den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den som driver ett serveringsställe ska fortsatt genomföra lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska göras utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer.

Allmänna råd på serveringsställen 

  Sidan skapades: