Inget förbud eller föreläggande mot Sandbackaskolan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Arbetsmiljöverket beslutar att inte meddela ett förbud eller föreläggande mot Sandbackaskolan i Kungälvs kommun. Det är Lärarförbundet som tidigare i en skrivelse till Arbetsmiljöverket begärt att arbetsgivaren omedelbart ska säkra att hot och våld mot anställda och elever upphör. 

Skrivelsen innehöll också en begäran om att arbetsgivaren ställer resurser till förfogande för att säkra arbetsmiljön. Dessutom ska arbetsgivaren redovisa en plan för att inte anställda och elever riskerar utsättas för hot och våld samt skyndsamt hanterar tillbudsanmälningar.

Arbetsmiljöverket bedömer att begäran inte anger vilka specifika åtgärder Lärarförbundet anser arbetsgivaren behöver vidta eller saknas för att komma tillrätta med bristerna i arbetsmiljön. Arbetsgivaren har svarat att arbete med handlingsplan pågår. Arbetsmiljöverket har avslagit begäran om förbud eller föreläggande.
- Vi ser allvarligt på hot och våld mot anställda och elever och vi arbetar med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, säger Dennis Reinhold sektorchef Bildning och lärande.

  Sidan skapades: