Förskolan Iskällan stänger

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

På grund av smittspridning av covid-19 stänger Kungälvs kommun Iskällans förskola från den 22 februari till och med 26 februari.

På förskolan pågår smittspridning av covid-19, många i personalen är sjuka och verksamhet kan därför inte bedrivas på plats. Kungälvs kommun har varit i kontakt med smittskyddsläkaren i Västra Götaland och i samråd med dem beslutat att stänga hela förskolan.
Stängningen sker för att förhindra ytterligare smittspridning av covid-19. Beslutet att stänga är fattat av kommunstyrelsens ordförande.
Skolans personal har under fredagen den 19 februari arbetat med att kontakta vårdnadshavarna till barnen på förskolan via Unikum och telefon.

  Sidan skapades: