Johanna Blom får kommunens hållbarhetsstipendium

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Därför har regeringen gett Skolverket i uppdrag att utbilda NT-utvecklare. Kungälv har två NT-utvecklare som ska lyfta ämnena natur och teknik. Johanna och Anna Backman. Anna jobbar inom förskolan och är kommundoktorand.

– Om vi två kan engagera fler pedagoger kan vi skapa en röd tråd genom hela skolgången.
Grundskolans verksamhetschef Cristine Lysell var den som nominerade Johanna.
– Johanna är en sällsynt kraft vad gäller att skapa miljöengagerade ungdomar, skriver Cristine i sin nominering. Hon har en alldeles särskild förmåga att fånga alla elever och göra dem intresserade och nyfikna om frågor relaterade till hållbarhet. Både i sitt sätt att förklara teoretiskt och genom att jobba med laborationer i naturen och vid havet fångar hon elevernas engagemang och får dem att förstå. Johanna samarbetar också med olika organisationer och kopplar på så vis undervisningen till ”verkligheten” för eleverna. Bland annat tar hon med sig eleverna ut till havet med jämna mellanrum där de arbetar med olika praktiska experiment.
– Johanna är också pådrivande i samarbetet med sina kollegor där hon alltid gärna sprider sina idéer och sitt arbete, eller samarbetar med andra. Hon samarbetar vidare med kollegor på den andra högstadieskolorna och har både hjälp, inspirerat och samarbetet med lärare på flera av våra F-6 skolor för att även de yngre elevernas inspireras till engagemang i miljöfrågorna.
Rent praktiskt har eleverna genomfört flera projekt och resultatet har visat upp i olika utställningar som planeras att samlas i Mimers hus under våren.
– I samarbete med Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet har vi inom skolprojektet Virtue byggt femvåningshus av CD-skivor och placerat på olika platser i havet för att se hur det växer, säger Johanna. Vi har hjälpt en forskare från Umeå universitet att gräva ner tepåsar för att se hur global uppvärmning påverkar nedbrytning. Och vi vill placera ett antal akvarier på Ytterbyskolan. Men projektet med att odla fisk i skolan är lite i sin linda ännu.

Kommunstyrelsens bildningsutskott delar ut stipendiet. Här är deras motivering: ”Årets stipendium uppmärksammar vikten av ett aktivt hållbarhetsarbete i våra skolor. Johanna Blom arbetar som NO-lärare på Ytterbyskolan och är grundskolans NT-utvecklare. Hon har en särskild förmåga att fånga alla elever och göra dem intresserade och nyfikna om frågor relaterade till hållbarhet. Hon har även hjälpt, inspirerat och samarbetat med andra lärare inom grundskolan. Under 2015 har flera skolor deltagit i ett havsmiljö-/biogasprojekt i samarbete med 8 Fjordar. Johanna är en sällsynt kraft vad gäller att skapa miljöengagerade ungdomar.”

Text och foto: Noel Cornér

  Sidan skapades: