Med anledning av skredet i Lökeberg

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Ett jordskred inträffade den 13 november cirka 600 meter väster om Lökebergs badplats. Området är avspärrat och Räddninstjänsten uppmanar alla att respektera dessa avspärrningarna. På denna sida kan du följa informationen om händelsen. 

2019-11-26

Fortsatt förbud att vistas i skredområdet i Kungälvs kommun

2019-11-22

Det finns risk för nya skred i det avspärrade området och räddningsinsatsen pågår fortfarande. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att respektera riskområdets avspärrningar då det är förenat med livsfara om nya skred skulle inträffa inom det avspärrade området.

Under veckan har Statens geotekniska institut fortsatt arbeta i området kring skredet med att samla in data och göra undersökningar. De kommer att avsluta sitt arbete inom de närmaste dagarna och lämna över sitt resultat till Räddningstjänsten.

De samverkande aktörerna som till exempel Kungälvs kommun, räddningstjänsten och Statens geotekniska institut, har återkommande möten kring analys av läget och planering för det fortsatta arbetet.

Information om räddningstjänstens arbete finns hos Räddningstjänsten Storgöteborg.
Presskontakt Kungälvs kommun: Madeleine Nilsson, telefon 0303-23 90 76 eller 0725-27 39 40.

 

2019-11-19

Ett nytt ras skedde i området innanför avspärrningarna igår den 18 november. Det var cirka 100 kubikmeter lera som rasade. Räddningstjänsten och Statens geotekniska institut är på plats. Räddningsinsatsen pågår fortfarande och Räddningstjänsten uppmanar alla att respektera avspärrningarna. Statens geotekniska institut fortsätter att göra mätningar i området. 

Presskontakt Kungälvs kommun: Madeleine Nilsson, telefon 0303-23 90 76 eller 0725-27 39 40.

 

2019-11-17

De senaste dagarnas nederbörd har gjort att nya mindre skred har skett i ytterkanterna och det finns träd som lutar kraftigt. Räddningsinsatsen pågår fortfarande och Räddningstjänsten uppmanar alla att respektera avspärrningarna. Statens geotekniska institut arbetar med mätningar och drönarflygningar för att ge Räddningstjänsten rätt beslutsunderlag. 

Information om räddningstjänstens arbete finns hos Bohus räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Storgöteborg.

Presskontakt Kungälvs kommun: Madeleine Nilsson, telefon 0303-23 90 76 eller 0725-27 39 40.

 

2019-11-15

Räddningsinsatsen pågår fortfarande i området där jordskedet skedde. Under dagen har Statens geotekniska institut (SGI) gjort ytterligare mätningar och undersökningar. Området är fortfarande avspärrat och Räddningstjänsten uppmanar alla att respektera avspärrningarna. Samverkan pågår mellan alla aktörer som till exempel Kungälvs kommun, SGI och Räddningstjänsten. 

Läs om de mätningar som SGI gör i området på SGIs webbplats.

Information om räddningstjänstens arbete finns hos Bohus räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Storgöteborg.

Presskontakt Kungälvs kommun: Madeleine Nilsson, telefon 0303-23 90 76 eller 0725-27 39 40.

 

2019-11-14

Det har skett ytterligare småskred i ytterkanterna under dagen. Området där jordskredet inträffade är avspärrat, vilket är ett område om cirka 500x500 meter. Räddningsinsatsen pågår fortfarande och Räddningstjänsten uppmanar alla att respektera de avpärrningar som finns kring området. Räddningstjänsten, Statens geotekniska institut, Kungälvs kommun med flera samverkar i området. 

Information om räddningstjänstens arbete finns hos Bohus räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Storgöteborg

Presskontakt Kungälvs kommun: Madeleine Nilsson, telefon 0303-23 90 76 eller 0725-27 39 40.

 

2019-11-13

Kungälv kommun har kontaktat berörda fastighetsägare. Kommunens miljöenhet är inkopplad. Kustbevakningen ska lägga länsor i havet utanför Lökebersgvägen för att säkra för risken för oljeutsläpp från entreprenadmaskiner i området. Statens geotekniska institut (SGI) är på plats för att kontrollera området.

  Sidan skapades: