Folkhälsomyndighetens justerade förhållningsregler 20 januari

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nu ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Allt för att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög

Följande symtomfria hushållskontakter undantas från förhållningsregeln att inte gå till arbete eller skola

 • Vaccinerade med tre doser
 • Personer som haft covid19 de senaste tre månaderna
 • Nyckelpersoner i samhällsviktiga verksamheter där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskreducerande åtgärder

Tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Återgång till arbete, skola eller motsvarande möjlig efter fem dagar:

 • Förhållningsregeln om att stanna hemma för den som har Covid19 ändras till minst 5 dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd.
 • Även den som inte testas ska stanna hemma minst 5 dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd
 • Förskolebarn ska även fortsättningsvis stanna hemma vid nytillkomna symtom och kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när barnet är friskt och har ett gott allmäntillstånd.

Testningen prioriteras till där den gör mest nytta

 • Vid medicinska behov
 • Inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg
 • Personer med symtom vars arbete kräver fysisk närvaro samt elever i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer

Den som har symtom och tagit ett självtest (antigentest):

 • Positivt provsvar behöver inte följas upp med PCR-test
 • Vid negativt provsvar stanna hemma i minst 5 dagar och tills du är frisk

Läs mer om förhållningsreglerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndighetens tidigare restriktioner ligger kvar

 • Skydda dig med vaccination
 • Stanna hemma om du får symptom
 • Stanna hemma om någon i ditt hushåll får symptom. (Om du inte undantas denna regel för att du tagit dos 3, haft covid-19 de senaste månaderna eller arbetar inom samhällsviktig verksamhet)
 • Håll avstånd till andra
 • Avstå från större middagar och fester inomhus
 • Arbeta hemifrån om möjligt
 • Undvik trängsel i kollektivtrafiken

Som ovaccinerad ska du vidta särskilda rekommendationer, då man löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19, bland annat att undvika inomhusmiljöer där många samlas.

Rekommendationerna i sin helhet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Sidan skapades: