Del av väg utmed kajen på Marstrand stängs helt för biltrafik

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

En geoteknisk undersökning har visat att stabiliteten på en cirka 80 meter lång del av Hamngatan norr om färjeläget på Marstrand behöver utredas ytterligare. Som en försiktighetsåtgärd stängs därför vägen helt för personbilar och tyngre fordon. Samtidigt är vägen även i fortsättningen öppen för gång-, cykel- och mopedtrafik.

Vägstycket som stängs av helt för biltrafik från och med den den förste mars 2019 angränsar till den del av kajen som stängdes av sommaren 2018. Avstägningen görs genom att sätta upp extra blomsterarrangemang och fler parkbänkar.
– Också det en försiktighetsåtgärd för att vara på den säkra sidan, säger Martin Hollertz ansvarig teknisk chef i Kungälvs kommun. 

Fortsatt utredning

Utredning om vad som mer exakt ska göras och vad det kommer att kosta pågår. En rapport från kajinspektionerna och geotekniken (den tekniska vetenskapen om jordmassornas stabilitet) håller på att färdigställas och i den kommer förslag till åtgärder.   

Den aktuella kajen som också kallas för södra Stenkajen byggdes 1946 och har undersökts noggrant både i somras och nu i vinter.
– Den här typen av anläggningar utsätts för mycket stora påfrestningar bland annat av havet och isen. De har en ungefärlig beräknad livslängd på 75-80 år så vi ligger väl i fas med att ta fram nya planer för att på sikt förnya kajen, fortsätter Martin Hollertz.

Näringsliv och boende påverkas

Det är i första hand boende på ön och näringslivet utmed gatan som påverkas av avstängningen. Men även kommunens renhållningsfordon som av sanitära skäl behöver komma fram påverkas. De får inte köra igenom området men har fått tillstånd av geoteknikerna att vända i området när det kommer Drottninggatan ner mot Hamngatan.

  Sidan skapades: