Kalkning med helikopter i Svartedalens naturområde

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under vecka 31-32 kalkas sjöar och våtmarker inom markerat område i Svartedalens naturområde med hjälp av helikopter. 

Kalkningen utförs varje år för att motverka försurningens effekter på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag. Vi ber om överseende med buller och tunga fordon inom området.

För ytterligare information kontakta Göteborgsregionens kommunalförbund, telefon 031-335 50 00 eller Movab, telefon 073-920 16 75

  Sidan skapades: