Kampanj för att stärka arbetet mot våld i nära relationer

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I november lanseras kampanjen Tillsammans mot våld. Satsningen är en del av Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelsernas nationella kampanj med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.

På över 300 butiker i landet visas bildspel som lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp. I vår kommun lyfter vi under kampanjperioden fram information om vart du som är utsatt för våld ska vända dig. I Kungälvs kommun har vi samlat kontaktuppgifter till oss och andra organisationer på www.kungalv.se/vald.

Våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett var i landet de bor. Eftersom pandemin medför begränsningar i sociala kontakter och möjlighet att träffa yrkespersoner, är det extra viktigt nu att så många som möjligt - både de som jobbar i hela landet och de som jobbar lokalt - sprider informationen om stöd och hjälp på så många platser som möjligt.

Informationen till våldsutsatta sprids främst via affischering och inlägg i sociala medier. Den lokala satsningen ska komplettera den nationella informationen som visas på ICA-butikernas skärmar. På det sättet hoppas vi fånga upp så många som möjligt av de individer som är utsatta för våld på olika sätt och som kan vara i behov av stöd och hjälp.

Läs mer om kampanjen hos Jämställdhetsmyndigheten 

  Sidan skapades: