Upprustningar i Kastellegårdsskogen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Området är beläget mellan Kungälv och Ytterby och har alltså en stor befolkning inom gång- och cykelavstånd. Området är delat mellan en kommunal del närmast Kungälvs tätort och en statlig del som är naturreservat närmare Ytterby.

Under senare år har området rustats upp i flera etapper. I området runt Valbergsdammen anlades för ett par år sedan nya grillplatser och rasthörnor och stigsystemet förbättrades. I den kommunala delen av området nära bostadsområdet Iskällan färdigställdes ett 2 kilometers elljuspår under 2014.


Ny parkering längs klevevägen

Nu har ytterligare åtgärder genomförts av Västkuststiftelsen med hjälp av statliga LONA-medel. (LONA= Lokala naturvårdsbidrag). En ny parkering har anlagts längs Klevevägen och delar av spåret som tidigare var blöta och svårframkomliga har förbättrats.

 För några år sedan utarbetades en plan över hur hela Kastellegårdsskogen skulle kunna utvecklas för att gynna friluftsliv och naturvård.

Läs planen för Kastellegårdsskogen (PDF-dokument, öppnas i nytt fönster)

  Sidan skapades: