Kommun och näringsliv arbetar tillsammans för ett bättre företagsklimat

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

En gemensam målbild och en näringslivsstrategi som ska ta sikte på att förbättra företagsklimatet i Kungälv. Det är vad politiker, tjänstemän och företagare tillsammans arbetar fram med hjälp av Västsvenska handelskammaren. Samtidigt har kommunen fått en ny näringslivsstrateg som ska hjälpa företagarna rätt i kommunen.

I Svenskt Näringslivs senaste undersökning ger företagarna i Kungälv kommunen ett godtagbart resultat. Det samlade omdömet på 3,0 ger Kungälv plats 173 i deras rakning av företagklimat i kommuner. Ökad förståelse, snabbare handläggningstider och bättre dialog är några av de saker som företagarna önskar vore bättre än de är idag.

Västsvenska handelskammaren har fått i uppdrag att hålla i arbetet med att ta fram en gemensam målbild och strategi för näringslivsarbetet i Kungälv. 

– Näringslivslivsstrategin kommer att ligga till grund för de områden och frågor vi kommer att jobba med framöver. Den bygger på den plattform Business Region Göteborg har utvecklat för det näringslivstrategiska arbetet i Göteborgsregionen. I arbetet har både representanter från näringslivet, politiker och kommunala tjänstemän ingått. Det är en styrka då det som kommit fram under processen är väl förankrat, säger Jessica Waller som är kommunens nya näringslivsstrateg sedan en tid tillbaka.

Namn: Jessica Waller

Titel: Näringslivsstrateg

Vad gör en näringslivsstrateg?
– Mitt uppdrag är bland annat att jobba med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Jag ska också hjälpa företag att etablera sig i Kungälv och att vara vägen in för dem i deras kontakt med Kungälvs kommun. Det jag tycker är så kul med mitt uppdrag är att få jobba med så många olika företag och kommunens verksamheter eftersom näringslivsfrågorna spänner över så många områden. Det är lika spännande varje gång jag kommer till ett nytt företag och få veta vad de jobbar med. Vi har fantastiska företagare i vår kommun som vi ska stötta, så att de kan koncentrera sig på och utveckla sina verksamheter. Det är tillsammans vi utvecklar Kungälv.

  Sidan skapades: