Nytt prov visar tjänligt vatten i Romesjön

Uppdatering 3 augusti: nytt vattenprov visar på tjänligt badvatten i Romesjön och kommunen avråder inte längre från bad i sjön. Alla kommunala badplatser i Kungälv har tjänligt vatten. 

Tidigare badvattenprover (29 juli) visade på otjänligt vatten i först både Sundhammar och Romesjön och därefter enbart i Romesjön (1 augusti). Provsvar från den 3 augusti visar på tjänligt vatten i Romesjön igen. 

  Sidan skapades: