Kommunen öppnar utomhusanläggningar för föreningar

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälv kommun öppnar utomhusanläggningar för föreningsverksamhet, efter att Folkhälsomyndigheten har lämnat förtydligande om att träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om det kan ske på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Den 18 december presenterade regeringen ytterligare nationella restriktioner för att minska smittspridning. All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Kungälvs kommun stängde samma dag samtliga sim-, fritids, och idrottsanläggningar, bibliotek och kulturhus för allmänheten och föreningar.
Beslut om stängning av kommunala verksamheter 18 december

Den 22 december förtydligade Folkhälsomyndigheten informationen om att träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om det kan ske på ett ur på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.
Möjligt att fortsätta träna på utomhusanläggningar – under vissa förutsättningar — Folkhälsomyndigheten

Kommunens beslut från den 18 december gäller, med kompletteringen att följande utomhusanläggningar öppnar från den 23 december:

 • Kongevi
 • Yttern
 • Kareby
 • Romevi (ej bokningsbar via kommunen, anläggningen sköts av Romelanda ungdomsförening)
 • Lunnevi
 • Kärnavallen
 • Skarpe Nord

Anläggningarna är åter bokningsbara från den 23 december klockan 7, inför julhelgen behöver bokningar göras senast klockan 12 den 23 december till fritid@kungalv.se.

Det vilar ett stort ansvar på oss alla i samhället och i det här sammanhanget särskilt på föreningar, idrottsutövare och föräldrar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Där står det bland annat att deltagarna ska tänka igenom hur de reser till och från träningen och att de inte ska dela utrustning med varandra. Föreningarna ska säkerställa att träningarna kan ske på ett ut smittskyddssynpunkt säkert sätt. Inga omklädningsrum kommer att vara öppna på anläggningarna. Det är inte tillåtet med publik eller öppet för allmänheten. Allmänhetens åkning på Skarpe Nord kommer inte att öppnas. Yrkesmässig idrott får fortsätta som tidigare.

- Helst skulle jag och andra politiker se att allt var helt stängt, men vi ska inte förhindra våra barn och unga att träna säkert fram till 24 januari, så gör Göteborg och många kommuner runt oss just nu. Jag har stor tillit till alla föreningsutövare med sina föreningsledare, som efter kvällens alla telefonsamtal, under ordnade och säkra former får träna på de öppna uteytorna. Alla annat är stängt och ska helst så förbli. Inför stundande helgdag önskar jag inga nya rekommendationer från överordnade myndigheter. Vi firar jul, vi stannar hemma, vi håller nere smittan, säger Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande.

Utdrag ur Folkhälsomyndigeterns föreskrifter och allmänna råd

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Tidigare beslut och mer information

Möjligt att fortsätta träna på utomhusanläggningar – under vissa förutsättningar — Folkhälsomyndigheten

Beslut om stängning av kommunala verksamheter

  Sidan skapades: